Projekt UE

Utworzono: 17 listopad 2015
Dariusz Firaza

 

Projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Zwiększenie dostępności do usług medycznych dla mieszkańców Województwa Łódzkiego, w szczególności Powiatu Łódzkiego Wschodniego, poprzez zmodernizowanie bazy sprzętowo-aparaturowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”

 

realizowany w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

PRIORYTET: V. Infrastruktura społeczna

 

DZIAŁANIE: V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

 

 

Celem projektu jest doposażenie i wymiana zużytego sprzętu medycznego w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi, przy ulicy Okólnej 181 i Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, przy ulicy Szpitalnej 5

 

 

 

 

 

Wartość całkowita - 5.205.490 PLN

Wartość dofinansowania ze środków - EFRR 3.900.000 PLN

Wartość dofinansowania ze środków budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego - 1.074.647 PLN

 

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego