Budżet Obywatelski 2019

Utworzono: 30 lipiec 2019
Dariusz Firaza

3 - go lipca Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi gościł Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Zbigniewa Ziembę,  Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Panią Magdalenę Amrozik oraz Dyrektora Kancelarii Marszałka Pana Dawida Mazurkiewicza. Powodem wizyty było oddanie nowoczesnego i niezwykle przydatnego dla naszych pacjentów sprzętu rehabilitacyjnego, który został zakupiony do szpitala w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.       

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej został wyposażony w nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych Neuroforma. System Neuroforma przeznaczony jest do rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami i uszkodzeniem układu nerwowego, zwłaszcza po udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych i operacjach neurochirurgicznych. Wykorzystuje on technologię wirtualnej rzeczywistości. Wyposażony jest w kamerę z czujnikiem ruchu, dzięki czemu pacjent w czasie rzeczywistym otrzymuje zwrotną informację o poprawności wykonywanych ćwiczeń.
Zdaniem dr n. med. Marty Długosz - Kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej „Zakupiony do szpitala system Neuroforma pozwoli na podniesienie efektywności i skuteczności rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej”.

Z kolei oddział rehabilitacji pulmonologicznej został wzbogacony o sprzęt do relaksacji dla pacjentów, u których duszności i uczucie braku powietrza powodują napady lęku, paniki i prowadzą do zaburzeń depresyjnych i lękowych. W ramach projektu zakupiono: nagłośnienie do sali gimnastycznej i sali relaksu, rozkładane fotele dla pacjentów do muzykoterapii i relaksacji, zestaw do koloroterapii oraz 2 lampy do światłolecznictwa. Ponadto w ramach projektu otrzymaliśmy 3-częściowe stoły rehabilitacyjne, wykorzystywane do ćwiczeń oddechowych, drenażu pozycyjnego i procedur ułatwiających ewakuację zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny przy użyciu poduszek wibracyjnych oraz rotory kończyn górnych i dolnych i laser ze skanerem.                                                      
Kierownik Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej lek. med. Magdalena Klimczak podkreśla, że: „W szpitalu spotykamy się z trudnościami w prowadzeniu rehabilitacji i leczenia u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego z towarzyszącym lękiem, depresją i apatią. Stąd pomysł na zakup szeroko rozumianego sprzętu do relaksacji pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, który zapewni lepszy efekt rehabilitacji i zmniejszy częstość ich hospitalizacji pacjentów”.  
                                                                                                 
Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi dr n. med. Waldemar Kowalczyk zaznacza, że „W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 do szpitala zakupiono nowoczesny i bardzo przydatny sprzęt za kwotę 171 300 zł sprzęt. Jednocześnie w ramach „Budżetu Obywatelskiego  ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2020 rok szpital zgłosił dwa projekty:
1. Projekt w kategorii zadań wojewódzkich: „ Zdrowe płuca w parze ze zdrową wodą” – modernizacja ujęcia wody dla szpitala w Tuszynie.
2. Dwa projekty w kategorii zadań powiatowych ( pula powiatu m. Łódź)
- Sprzęt do fizykoterapii pacjentów z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego,
- Rehabilitacja oddechowa na „świeżym” powietrzu w środowisku naturalnym”.

Opracowanie:

Monika Gąsiorowska-Duszyńska
Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi