Wydarzenia

Darowizna z WOŚP

Utworzono: 13 luty 2018
Dariusz Firaza

W dniu 8 lutego 2018 roku Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała 2 sztuki urządzeń - LOKALIZATORÓW NACZYŃ KRWIONOŚNYCH –typ VIVO5005 wyposażonych w statyw jezdny dla potrzeb Oddziału Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci- Szpitala Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi.

Certyfikaty dla naszych Pań

Utworzono: 26 styczeń 2018
Dariusz Firaza

Pani Ewa Mucha oraz Pani Marta Długosz to kolejne łodzianki uhonorowane certyfikatami za zgłoszenie zwycięskich projektów do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Dwa Certyfikaty trafiły z rąk Joanny Skrzydlewskiej, członka ZWŁ, do pań: Ewy Muchy oraz Marty Długosz i związane są z Wojewódzkim Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Pierwszy przewiduje zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych i sprawnościowych przed szpitalem w Łagiewnikach. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z nowego miejsca do rehabilitacji ruchowej w plenerze. Drugi dotyczy zakupu sprzętu do rehabilitacji ruchowej, poznawczej, logopedycznej oraz do zbiegów pielęgnacyjnych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

na zdjęciu znajdują się Pani Marszałek Skrzydlewska, Pan Dyrektor Kowalczyk, Pani Marta Długosz i Pani Ewa Mucha.

"Diament Polskiej Jakości" dla naszego Zespołu

Utworzono: 07 grudzień 2017
Dariusz Firaza

Dyrekcja Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi pragnie poinformować, że nasza jednostka była uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2017” i w związku z powyższym zdobyła Statuetki oraz Tytułu „Diament Polskiej Jakości”.

Jesteśmy przekonani, że nasze ogromne zaangażowanie w powyższe przedsięwzięcie oraz chęć zaprezentowania dokonań Zespołu na arenie ogólnopolskiej będzie miało znaczący wpływ na urzeczywistnienie inicjatywy promowania, doceniania oraz nagradzania wiodących jednostek w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

 

Informacja Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Utworzono: 15 styczeń 2018
Dariusz Firaza

 

Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Dokument źródłowy - obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

 

  • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

·         Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:

-         konkurs na usługi społeczne;

-         konkurs na usługi zdrowotne.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT. - do pobrania

 


 

 

Darowizna z WOŚP

Utworzono: 07 grudzień 2017
Dariusz Firaza

W dniu 16 listopada 2017 r. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi otrzymał od 

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy na podstawie umowy 

darowizny następujące sprzęty medyczne firmy Toshiba:

- Ultrasonograf typ TUS-X100 Xario 100 wraz z wyposażeniem,

- Sonda typ PVU-674BT,

- Sonda typ PLU-1204BT,

- Sonda typ PVU-375 BT,

- Videoprinter cz.-b. typ P-95DE.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!